Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/09/2020 - 04/09/2020  1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от Народното събрание на 22 юли 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 160 от 29 юли 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  2. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт (Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 16.7.2020 г. законопроекти с вносител: Министерски съвет, 26.6.2020 г. и 3.7.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 3 септември 2020 г.
  3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 17.8.2020 г.; Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов, 28.8.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 3 септември 2020 г.
  4. Прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия (Подадена оставка от Стефка Стоева – председател на Централната избирателна комисия; 27.8.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 3 септември 2020 г.
  5. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 2.9.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 3 септември 2020 г.
  6. Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.) – точка първа за петък, 4 септември 2020 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г.) – точка втора за петък, 4 септември 2020 г.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания