Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/09/2020 - 18/09/2020 1. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 17.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.9.2020 г.) – продължение като точка първа за четвъртък, 17 септември 2020 г.
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Стефан Апостолов и група народни представители, 30.7.2020 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (Вносител: Министерски съвет, 7.8.2020 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 11.9.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 17 септември 2020 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 11.9.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 17 септември 2020 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2020 г.).
 10. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2020 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Маноил Манев и група народни представители, 3.9.2020 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г.) – точка първа за петък, 18 септември 2020 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (Вносител: Даниела Дариткова, 10.9.2020 г.) – точка втора за петък, 18 септември 2020 г.
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания