Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/10/2020 - 23/10/2020 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2020 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет, 11.9.2020 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.9.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 22 октомври 2020 г.
 4. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси (Вносител: Комисия по правни въпроси, 21.10.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 22 октомври 2020 г.
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносител: Министерски съвет, 25.8.2020 г.; Министерски съвет, 12.10.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 22 октомври 2020 г.
 6. Разисквания по питането от народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19 - точка четвърта за четвъртък, 22 октомври 2020 г. от 11.30 часа.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2020 г.) – точка първа за петък, 23 октомври 2020 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 9.10.2020 г.) – точка втора за петък, 23 октомври 2020 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания