Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/11/2020 - 13/11/2020 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносители: Пламен Христов и група народни представители, 24.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 8.10.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1.10.2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.9.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители, 23.10.2020 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за българския жестов език (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 12 ноември 2020 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.11.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 12 ноември 2020 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Маноил Манев и група народни представители, 3.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.10.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 12 ноември 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 12 ноември 2020 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 10.9.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 12 ноември 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 12 ноември 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г.) – точка първа за петък, 13 ноември 2020 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г.) – точка втора за петък, 13 ноември 2020 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Ивелина Василева и група народни представители, 23.10.2020 г.) – точка трета за петък, 13 ноември 2020 г.
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.) – точка четвърта за петък, 13 ноември 2020 г.
 15. Парламентарен контрол – петък, 13 ноември 2020 г., след приключване на законодателната част от заседанието.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания