Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2020 - 04/12/2020 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2020 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за индустриалните паркове (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 11.11.2020 г.).
 4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от Народното събрание на 19 ноември 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 247 от 25 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 3 декември 2020 г.
 5. Избор на председател на Икономическия и социален съвет (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 5.11.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 3 декември 2020 г.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 13.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 3 декември 2020 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Даниела Дариткова, 13.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 3 декември 2020 г.
 8. Проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 3 декември 2020 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 21.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 3 декември 2020 г.
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2020 г.) – точка първа за петък, 4 декември 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2020 г.) – точка втора за петък, 4 декември 2020 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 27.11.2020 г.) – точка трета за петък, 4 декември 2020 г.
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2020 г.) – точка четвърта за петък, 4 декември 2020 г.
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1.10.2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.) - точка пета за петък, 4 декември 2020 г. (продължение).
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания