Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/01/2021 - 15/01/2021 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Юлиан Ангелов и група народни представители, 13.6.2019 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Красимир Ципов, Пламен Нунев, Маноил Манев и Александър Иванов, 9.12.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г.).
 5. Изслушване на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на околната среда и водите Емил Димитров и министъра на икономиката Лъчезар Борисов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно ситуацията на територията на страната, във връзка с влошената метеорологична обстановка и предприетите действия от страна на компетентните органи (Вносители: Красимир Ципов, Александър Ненков и Александър Иванов, 12.1.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 14 януари 2021 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството (Вносител: Министерски съвет, 10.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 14 януари 2021 г.
 7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 14 януари 2021 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 5.1.2021 г.) – точка първа за петък, 15 януари 2021 г.
 9. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък, 15 януари 2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания