Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/07/2003 - 04/07/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за Избирателен кодекс (Вносители: Емил Кошлуков и група народни представители; 24.9.2002 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Проект за решение за възлагане на Министерския съвет на Република България за извършване на актуализация на бюджета на НЗОК за 2003 г. (Вносители: Пламен Кенаров и група народни представители; 28.3.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията- продължение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО:
Проект за решение за възлагане на Министерския съвет на Република България за извършване на актуализация на бюджета на НЗОК за 2003 г. (Вносители: Пламен Кенаров и група народни представители; 28.3.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.
__________________________________________________________

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Албания (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2003 г.).

2. Законопроект за денонсиране на Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2003 г.).

3. Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка в Кралство Холандия и във Федерална република Германия и транспортира-нето му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина под командването на НАТО (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2003 г.).

4. Проект за решение относно изработването на графичните и цветните изображения на ордените и медалите на Република България (Вносители: Стефан Данаилов и Явор Милушев; 20.6.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Приети на първо четене на 24.4.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

7. Първо четене на законопроекта за предотвратяване на дискриминацията (Вносител: Министерския съвет; 16.9.2002 г.) и на законопроекта за защита срещу дискриминацията (Вносители: Кирил Милчев и група народни представители; 21.5.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.) - продължение.

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 30.5.2003 г.).

12. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.6.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 21.5.2003 г.).

14. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания