Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/07/2003 - 11/07/2003
1. Проект за решение за разрешаване пребиваването на румънски военен кораб с щатното си въоръжение и военнослужещи с личното си оръжие в морските пространства на Република България, пристанище Бургас и военноморските бази Атия и Созопол за участие в учението на българските Военноморски сили в духа на Партньорство за мир - "Бриз 2003" (Вносител: Министерски съвет; 4.7.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Приет на първо четене на 14.2.2003 г.) - продължение.

3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, приет от Народното събрание на 13 юни 2003 г. и върнат с Указ № 262 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 13 юни 2003 г. и върнат с Указ № 263 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

5. Първо четене на законопроекта за предотвратяване на дискриминацията (Вносител: Министерския съвет; 16.9.2002 г.) и на законопроекта за защита срещу дискриминацията (Вносители: Кирил Милчев и група народни представители; 21.5.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 30.5.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

11. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.6.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 21.5.2003 г.).

13. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания