Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/07/2003 - 18/07/2003
1. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 4.7.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Акта за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ERO) (Вносител: Министерски съвет; 12.5.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на чл. 50 (а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 3.6.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Вносител: Министерски съвет; 23.6.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Споразумението за определяне статута на българските въоръжени сили, пребиваващи на територията на Държавата Кувейт (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Вносител: Министерски съвет; 30.5.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Вносители: Борислав Великов и Джевдет Чакъров, 23.4.2003 г.) и на законопроекта за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Ремзи Осман; 18.6.2003 г, ).

9. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Приети на първо четене на 27.6.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Приети на първо четене на 27.6.2003 г).

11. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Приети на първо четене 27.6.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2003 г.) - продължение.

13. Първо четене на законопроекта за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 21.5.2003 г.).

14. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.6.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2003 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Валери Цеков; 30.5.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекта за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Вносител: Министерски съвет; 6.6.2003 г.).

18. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

19. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.).

20. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).

21. Първо четене на законопроекта за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Йордан Нихризов; 16.7.2002 г.).

22. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума