Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/07/2003 - 25/07/2003
1. Проект за решение за избиране на председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност (Вносител: Константин Пенчев; 18.7.2003 г.).

2. Проект за решение за прекратяване участието на Република България с контингент за санитарна обработка на личен състав в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан и разрешаване участието с механизиран взвод в операцията на Международните сили за сигурност и подпомагане (ИСАФ) в Афганистан и с инструктори (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2003 г.).

3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване, приет от Народното събрание на 26.6.2003 г. и върнат с Указ № 280 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Приети на първо четене 27.6.2003 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Вносители: Борислав Великов и Джевдет Чакъров; 23.4.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Ремзи Осман; 18.6.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2003 г.) - продължение.

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 21.5.2003 г.).

11. Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България (Вносител: Министерски съвет; 11.6.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Вносител: Министерски съвет; 6.6.2003 г.).

13. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.).

14. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).

15. Проект за решение за продължаване работата на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България.

16. Проект за решение относно Правила за процедурата за приемането на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.

17. Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване (Вносител: Съвет за електронни медии; 6.2.2003 г.).

18. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Валери Цеков; 30.5.2003 г.).

19. Първо четене на законопроекта за насърчаване на научните изследвания (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2003 г.).

20. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за народната просвета (Вносител: Анелия Мингова; 18.7.2003 г.).

21. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания