Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/07/2003 - 31/07/2003
1. Проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България за участие в учението "Бългериън Експрес 2003" (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряване на поддръжка от страната - домакин за провеждането на учението по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003" (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Ремзи Осман; 18.6.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за народната просвета (Вносител: Анелия Мингова; 18.7.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 16.7.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (Приет на първо четене на 24.7.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Димитър Пейчев и група народни представители; 24.6.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Благой Димитров и Панайот Ляков, 22.7.2003 г.; Милена Милотинова и група народни представители, 23.7.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за насърчаване на научните изследвания (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Вносител: Министерски съвет; 6.6.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Валери Цеков; 30.5.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2003 г.) - продължение.

16. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания