Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/07/2003 - 31/07/2003
1. Проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България за участие в учението "Бългериън Експрес 2003" (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряване на поддръжка от страната - домакин за провеждането на учението по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ КИЙ 2003" (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Ремзи Осман; 18.6.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за народната просвета (Вносител: Анелия Мингова; 18.7.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 16.7.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 27.6.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (Приет на първо четене на 24.7.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Димитър Пейчев и група народни представители; 24.6.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Благой Димитров и Панайот Ляков, 22.7.2003 г.; Милена Милотинова и група народни представители, 23.7.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за насърчаване на научните изследвания (Вносител: Министерски съвет; 30.6.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Вносител: Министерски съвет; 6.6.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносител: Валери Цеков; 30.5.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 17.6.2003 г.) - продължение.

16. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).
Форма за търсене
Ключова дума