Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/09/2003 - 05/09/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: 103-ма народни представители; 25.7.2003 г.).
---------------------------------------

1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносители: 103-ма народни представители; 25.7.2003 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Марина Дикова, Анаки Стоилов и Любен Корнезов; 31.7.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 19.6.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта обществените поръчки (Вносители: Министерски съвет; 18.7.2003 г.).

5. Ново обсъждане на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приет от Народното събрание на 30.7.2003 г. и върнат с Указ № 305 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Приет на първо четене на 19.6.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.) - продължение.

8. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).

9. Парламентарен контрол(чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания