Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/09/2003 - 12/09/2003
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Арабска република Египет за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите (Вносител: Министерски съвет; 21.7.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 4.7.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване на подводното културно наследство (Вносител: Министерски съвет; 11.6.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Приети на първо на 3.4.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.) - продължение.

6. Ново обсъждане на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приет от Народното събрание на 30.7.2003 г. и върнат с Указ № 305 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (Вносители: Юлияна Дончева и Светослав Спасов; 11.7.2003 г.) - продължение.

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Димитър Пейчев, 16.7.2002 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 22.5.2003 г.; Пламен Панайотов и Пламен Моллов, 29.5.2003 г.; Министерски съвет; 22.7.2003 г.; Борислав Ралчев, 24.7.2003 г.; Димитър Димитров и група народни представители, 30.7.2003 г.; Йордан Памуков, 1.8.2003 г.; Нонка Матова, 25.8.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за защита срещу дискриминацията (Приети на първо четене на 11.7.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).

11. Парламентарен контрол(чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума