Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/09/2003 - 19/09/2003
1. Прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанска банка и Минералбанк към САЧЕ, Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 11.9.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2003 г.).

4. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (Вносител: Министерски съвет; 28.7.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за управление на отпадъците (Приет на първо четене на 17.1.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Приет на първо четене на 3.9.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за далекосъобщенията (Приет на първо четене на 12.3.2003 г.) - продължение.

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Димитър Пейчев, 16.7.2002 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 22.5.2003 г.; Пламен Панайотов и Пламен Моллов, 29.5.2003 г.; Министерски съвет; 22.7.2003 г.; Борислав Ралчев, 24.7.2003 г.; Димитър Димитров и група народни представители, 30.7.2003 г.; Йордан Памуков, 1.8.2003 г.; Нонка Матова, 25.8.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Йордан Нихризов; 16.7.2002 г.).

11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума