Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/09/2003 - 26/09/2003
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г. (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Димитър Пейчев, 16.7.2002 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 22.5.2003 г.; Пламен Панайотов и Пламен Моллов, 29.5.2003 г.; Министерски съвет; 22.7.2003 г.; Борислав Ралчев, 24.7.2003 г.; Димитър Димитров и група народни представители, 30.7.2003 г.; Йордан Памуков, 1.8.2003 г.; Нонка Матова, 25.8.2003 г.; Министерски съвет, 10.9.2003 г.) - продължение.

4. Трето четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Приет на второ четене на 18.9.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (Приет на първо четене на 11.9.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (Вносители: Министерски съвет, 25.4.2003 г.; Иван Искров и група народни представители, 18.7.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (Вносител: Министерски съвет; 2.9.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за енергетиката (Приет на първо четене на 29.7.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за насърчаване на научните изследвания (Приет на първо четене на 31.7.2003 г.).

11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания