Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/10/2003 - 10/10/2003
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за здравето (Вносител: Министерски съвет; 7.7.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 30.7.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносители: Министерски съвет, 7.1.2003 г.; Пламен Моллов и Валери Димитров, 26.6.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - София") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - Перник") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2003 г.).

7. Промени в състава на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

8. Второ четене на законопроекта за енергетиката (Приет на първо четене на 29.7.2003 г.) - продължение.

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители, 11.10.2002 г.; Янаки Стоилов и група народни представители, 8.11.2002 г.; Анелия Мингова и Ремзи Осман, 22.7.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

11. Избор на съдии в Конституционния съд на Република България.

12. Парламентарен контрол(чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания