Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/10/2003 - 17/10/2003
1. Полагане клетва от народен представител.

2. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - София") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект "Топлофикация - Перник") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 24.9.2003 г.).

4. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Балкански колеж по туризъм" и със седалище Банско (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.) - продължение.

6. Проект за решение за освобождаване и избиране на председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.

7. Проект за решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание.

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносители: Министерски съвет, 7.1.2003 г.; Пламен Моллов и Валери Димитров, 26.6.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Вносители: Борислав Цеков и група народни представители, 11.10.2002 г.; Янаки Стоилов и група народни представители, 8.11.2002 г.; Анелия Мингова и Ремзи Осман, 22.7.2003 г.).

10. Проекти за решение за освобождаване и избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация (Вноси-тели: Константин Пенчев, 9.10.2003 г.; Пламен Кенаров, 10.10.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Иван Искров и Валери Димитров; 7.10.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Никола Николов и група народни представители; 3.10.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори (Вносител: Анелия Мингова; 10.10.2003 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 30.7.2003 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона висшето образование ( Вносител: Любен Корнезов; 9.7.2003 г.).

18. Проект за Декларация на Народното събрание.

19. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания