Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/10/2003
1. Прекратяване пълномощията на народни представители.

2. Избор на подуправител на Българската народна банка (по предложение на управителя на БНБ, съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за БНБ).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Никола Николов и група народни представители; 3.10.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 15.9.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 14 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 30.7.2003 г.).

8. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.) .

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Йордан Нихризов; 16.7.2002 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания