Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/10/2003 - 31/10/2003
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Министерски съвет; 7.4.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносител: Министерски съвет; 2.4.2003 г.).

4. Проект за решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.) .

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 4.9.2003 г.).

6. Проект за решение за разрешаване изпращането на кораб от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО "ПАСЕКС" (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2003 г.) .

7. Проект за решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Турските въоръжени сили на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2003 г.) .

8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума