Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/11/2003 - 07/11/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО:
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Никола Николов и група народни представители; 12.3.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за енергетиката - продължение.

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Първо четене на законопроекта за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносител: Йордан Нихризов; 16.7.2002 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Второ четене на законопроекта за филмовата индустрия (Приет на първо четене на 9.5.2003 г.).

· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.
__________________________________________________________

1. Проект за решение за освобождаване на член на Комисията по правни въпроси (Вносител: Константин Пенчев; 4.11.2003 г.).

2. Проект за решение за избиране на председател и член на Комисията по бюджет и финанси (Вносител: Константин Пенчев; 4.11.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на участващите сили в учението "Кооператив асосиейт А1-2" (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (Приет на първо четене на 31.7.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Вносители: Лъчезар Тошев, 10.7.2001 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 31.7.2002 г.; Ахмед Юсеин, Марио Тагарински и Мирослав Севлиевски, 3.7.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Приет на първо четене на 8.5.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за здравето (Вносител: Министерски съвет; 7.7.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 21.10.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (Вносител: Министерски съвет; 26.9.2003 г. и 15.10.2003 г.).

10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания