Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/11/2003 - 21/11/2003
1. Второ четене на законопроекта за филмовата индустрия - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет; 21.10.2003 г.) - продължение .

3. Второ четене на законопроекта за енергетиката - продължение.

4. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.).

7. Избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

8. Парламентарен контрол:
- Разисквания по питането на народния представител Асен Агов към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски относно политиката на правителството за коорди-ниране на дейността на специалните служби.
- Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума