Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/11/2003 - 28/11/2003
1. Проект за решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (Вносител: Сергей Станишев; 25.11.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за енергетиката - продължение.

3. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури (Вносител: Министерски съвет; 3.11.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Република Хърватия и Чешката република за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS II) (Вносител: Министерски съвет; 14.10.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекта за здравето (Вносител: Министерски съвет; 7.7.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (Приет на първо четене на 11.7.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 г. (Приет на първо четене на 11.11.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (Вносител: Министерски съвет; 26.9.2003 г. и 15.10.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 11.11.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

13. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Вносители: Валери Димитров и Ралица Агайн; 23.5.2003 г.).

15. Стратегия за приватизация на "Булгартабак холдинг" - АД (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2003 г.).

16. Избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания