Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2003
1. Първо четене на законопроекта за здравето (Вносител: Министерски съвет; 7.7.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Приет на първо четене на 12.11.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приет на първо четене на 13.11.2003 г.).
Форма за търсене
Ключова дума