Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/11/2001 - 09/11/2001
1. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване дейността на Държавен фонд "Земеделие" (Вносител: Пламен Моллов и група народни представители; 6.11.2001 г.).


2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (Вносител: Министерски съвет; 22.10.2001 г.).


3. Законопроект за ратифициране на измененията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2001 г.).


4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Приет на първо четене на 18.10.2001 г.) - продължение.


5. Второ четене на законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (Приет на първо четене на 11.10.2001 г.).


6. Второ четене на законопроекта за независимия финансов одит (Приет на първо четене на 4.10.2001 г.).


7. Първо четене на законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2001 г.).


8. Първо четене на законопроекта за защита на личните данни (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2001 г.) и на законопроекта за защита на личните данни (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г.).


9. Законопроект за ратифициране на Договора за фискално и платежно агентство между Република България и Чейз Манхатън Банк, Лондон, и Чейз Манхатън Банк, Люксембург С.А. и на Договора за подписка между Република България и Чейз Манхатън Интернешънъл Лимитид, Морган Стенли & Ко. Интернешънъл Лимитид и др. (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2001 г.).


10. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм (Вносител: Министерски съвет; 29.10.2001 г.).


11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Приет на първо четене на 18.10.2001 г.).


12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Приет на първо четене на 18.10.2001 г.).


13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2001 г.).


14. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за чужденците в Република България (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2001 г.).


15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2001 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания