Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/12/2003 - 05/12/2003
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приет на първо четене на 12.11.2003 г.).
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 27.11.2003 г.).
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Няма постъпило предложение.
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО:
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Никола Б. Николов и група народни представители; 12.3.2003 г.).
___________________

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - продължение.
2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приет на първо четене на 13.11.2003 г.).
3. Проекти за решения за промени в състави на постоянни комисии (Вносител: Константин Пенчев; 2.12.2003 г.).
4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Приет на първо четене на 13.11.2003 г.).
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 13.11.2003 г.).
6. Стратегия за приватизация на “Булгартабак холдинг” - АД (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2003 г.).
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 11.11.2003 г.).
8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Вносители: Министерски съвет, 24.10.2003 г.; Коста Костов, 19.11.2003 г.).
9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Приет на първо четене на 16.4.2003 г.).
10. Второ четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Приет на първо четене на 10.4.2003 г.).
11. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.).
12. Първо четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Вносители: Валери Димитров и Ралица Агайн; 23.5.2003 г.).
13. Първо четене на законопроекта за етичните норми в работата на народния представител (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители; 30.10.2002 г.).
14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Тошо Пейков; 27.7.2001 г.) и на законопроекти за политическите партии (Вносители: Бойко Радоев и Николай Камов, 22.5.2002 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 23.4.2003 г.).
15. Избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
16. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 27.11.2003г.).
17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума