Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/12/2003 - 12/12/2003
1. Стратегия за приватизация на "Булгартабак холдинг" - АД (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2003 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приет на първо четене на 13.11.2003 г.) - продължение.

3. Законопроект за оттегляне на резервите, направени от Република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Наказателната конвенция относно корупцията (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция относно корупцията (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

5. Проект за решение за разрешаване изпращането на невъоръжени офицери на кадрова военна служба от Въоръжените сили на Република България за военни наблюдатели в Мисията на ООН в Либерия (UNMIL) (Вносител: Министерски съвет; 28.11.2003 г.).

6. Проекти за решения за промени в състави на постоянни комисии (Вносители: Константин Пенчев, 2.12.2003 г.; Димитър Абаджиев; 9.12.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Конституционен съд (Вносител: Министерски съвет; 30.10.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приет на първо четене на 13.11.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 11.11.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. (Приет на първо четене на 27.11.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Приет на първо четене на 28.11.2003 г.).

12. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2004 г. (Вносител: БНБ; 31.10.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

14. Избор на членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание.

15. Избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

16. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Вносители: Министерски съвет, 24.10.2003 г.; Коста Костов, 19.11.2003 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Приет на първо четене на 16.4.2003 г.).

18. Второ четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Приет на първо четене на 10.4.2003 г.).

19. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за водите (Приет на първо четене на 30.7.2003 г.).

20. Първо четене на законопроекта за етичните норми в работата на народния представител (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители; 30.10.2002 г.).

21. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Тошо Пейков; 27.7.2001 г.) и на законопроекти за политическите партии (Вносители: Бойко Радоев и Николай Камов, 22.5.2002 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 23.4.2003 г.).

22. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания