Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/12/2003
Извънредно заседание – събота, 9.00 часа

1. Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване.

2. Законопроект за ратифициране на Мярка № 1 и решения № 1, 2, 3 и 4 и приложенията към тях на 26-ото Консултативно съвещание на Договора за Антарктика за учредяване на Постоянен секретариат на Договора за Антарктика.

3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Конституционен съд .

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

5. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за водите.

6. Второ четене на законопроекта за частната охранителна дейност.
Форма за търсене
Ключова дума