Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/02/2004 - 06/02/2004
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

• от Парламентарната група на Коалиция за България:
Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (Вносители: Любен Корнезов и група народни представители; 8.10.2003 г.).

• от Парламентарната група на Движение за права и свободи:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 6.11.2003 г.).

• от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
Няма постъпило предложение.

• от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили:
Първо четене на законопроекти за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносители: Сергей Станишев и група народни пред-ставители, 14.11.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 24.4.2003 г.; Весела Драганова и група народни представители, 20.1.2004 г.).
.............................................................................................

1. Законопроект за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2003 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г. (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2003 г.).

3. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в “Кремиковци” АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002 г. (Вносители: Румяна Георгиева и група народни представители; 23.1.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за регионалното развитие (Приет на първо четене на 15.5.2003 г.) - продължение.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Тошо Пейков; 27.7.2001 г.) и на законопроекти за политическите партии (Вносители: Бойко Радоев и Николай Камов, 22.5.2002 г.; Емил Кошлуков и група народни представители, 23.4.2003 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (Приети на първо четене на 6.11.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за изпълнение на наказанията (Вносител: Министерския съвет; 19.1.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Приет на първо четене на 10.4.2003 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители, 20.12.2002 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 22.10.2003 г.; Борислав Цеков и група народни представители, 28.11.2003 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 3.12.2003 г.).

10. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2002 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.7.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

12. Първо четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Вносители: Валери Димитров и Ралица Агайн; 23.5.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за генетично модифицираните организми (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекти за военноинвалидите и военнопострадалите (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 14.11.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 24.4.2003 г.; Весела Драганова и група народни представители, 20.1.2004 г.).

15. Проект за Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (Вносител: Константин Пенчев - председател на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание; 15.4.2003 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

17. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните от твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Садам Хюсеин в Ирак (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 28.1.2004 г.).

18. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания