Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/02/2004 - 13/02/2004
1. Второ четене на законопроекта за частната охранителна дейност (Приет на първо четене на 10.4.2003 г.) - продължение.

2. Проект за Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (Вносител: Константин Пенчев - председател на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание; 15.4.2003 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители, 20.12.2002 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 22.10.2003 г.; Борислав Цеков и група народни представители, 28.11.2003 г.; Владимир Дончев и група народни представители, 3.12.2003 г.).

4. Първо четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия (Вносители: Валери Димитров и Ралица Агайн; 23.5.2003 г.).

5. Първо четене на законопроекта за генетично модифицираните организми (Вносител: Министерски съвет; 22.7.2003 г.).

6. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2002 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.7.2003 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

8. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 28.1.2004 г.), Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на данните по твърденията за нарушаване на ембаргото срещу Ирак и действието на държавните институции и други организации след 1998 г. (Вносители: Любен Корнезов и група народни представители; 3.2.2004 г.) и Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните, изнесени в български и чуждестранни медии за пряко или косвено финансиране на българските политически партии и създадени от тях неправителствени организации от чуждестранни юридически и физически лица (Вносители: Николай Камов и група народни представители; 5.2.2004 г.).

9. Проект за решение за приемане на Политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната (Вносител: Министерски съвет; 15.9.2003 г.).

10. Проект за решение за разрешаване изпращането на механизиран взвод от Българската армия на подготовка във Федерална република Германия и транспортирането му до зоната на операцията на Стабилизиращите сили (СФОР) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители; 22.5.2003 г.).

12. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Майкрософт за източников код по Програмата за сигурност на правителствата (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 26.3.2003 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Приет на първо четене на 19.11.2003 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2003 г.).

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания