Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/02/2004 - 20/02/2004
1. Проект за решение за финансовите средства на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи (Вносител: Пламен Моллов - председател на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи; 17.2.2004 г.)

2. Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (Вносител: Министерски съвет; 16.12.2003 г.).

3. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Майкрософт за източников код по Програмата за сигурност на правителствата (Приет на първо четене на 22.1.2004 г.).

4. Проект за решение за приемане на Политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната (Вносител: Министерски съвет; 15.9.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Кралство Дания и правителството на Република България за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Вносител: Министерски съвет; 5.12.2003 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагане на компенсационен механизъм за изплащането на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 29.12.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (Приет на първо четене на 12.2.2003 г.).

10. Второ четене на законопроекта за енергийната ефективност (Приет на първо четене на 16.1.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители; 22.5.2003 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма (Приет на първо четене на 19.11.2003 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2003 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 26.3.2003 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

16. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 28.1.2004 г.), Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на данните по твърденията за нарушаване на ембаргото срещу Ирак и действието на държавните институции и други организации след 1998 г. (Вносители: Любен Корнезов и група народни представители; 3.2.2004 г.) и Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните, изнесени в български и чуждестранни медии за пряко или косвено финансиране на българските политически партии и създадени от тях неправителствени организации от чуждестранни юридически и физически лица (Вносители: Николай Камов и група народни представители; 5.2.2004 г.).

17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания