Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/02/2004 - 27/02/2004
1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 28.1.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1 - 4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2004 г.).

4. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”) (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.)

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 26.3.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекти за адвокатурата (Вносители: Борислав Ралчев и група народни представители, 20.12.2002 г.; Камелия Касабова и група народни представители, 4.7.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г. (Вносители: Валери Цеков, Хасан Адемов, Росица Тоткова и Емилия Масларова; 9.2.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене 25.9.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2003 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума