Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/02/2004 - 27/02/2004
1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак (Вносители: Димитър Абаджиев и група народни представители; 28.1.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

3. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1 - 4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД (Вносител: Министерски съвет; 29.1.2004 г.).

4. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”) (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.)

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Приет на първо четене на 26.3.2003 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.11.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекти за адвокатурата (Вносители: Борислав Ралчев и група народни представители, 20.12.2002 г.; Камелия Касабова и група народни представители, 4.7.2003 г.).

8. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г. (Вносители: Валери Цеков, Хасан Адемов, Росица Тоткова и Емилия Масларова; 9.2.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене 25.9.2003 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2003 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа (Приети на първо четене на 16.10.2003 г.).

13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания