Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/03/2004 - 01/04/2004
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Панайот Ляков, 26.7.2001 г.; Борислав Китов и група народни представители, 28.2.2002 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 19.3.2003 г.; Мима Ненкова-Запрянова, 28.11.2003 г.; Алеко Кюркчиев, 18.12.2003 г.; Министерски съвет, 16.2.2004 г.; Кръстьо Петков, 1.3.2004 г.; Недялко Калъчев и група народни представители, 2.3.2004 г.).

2. Проект за декларация на Народното събрание по случай присъединяването на Република България към Северноатлантическия договор (Вносители: Станимир Илчев, Сергей Станишев, Екатерина Михайлова, Лютви Местан, Надежда Михайлова, Анастасия Мозер и Мирослав Севлиевски; 30.3.2004 г.).

3. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2004 г. (Вносител: Станимир Илчев; 30.3.2004 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Унгария за прекратяване на Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между Народна република България и Унгарската народна република (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2004 г.).

5. Законопроект за прекратяване действието на Договора за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република (Вносител: Министерски съвет; 9.3.2004 г.).

6. Проект за решение за разрешаване изпращането на кораби от Българската армия в Средиземно море за участие в учението на НАТО “ПАСЕКС” (Вносител: Министерски съвет; 29.3.2004 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Програмата на Общността в областта на електронния обмен на данни между администрациите (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

8. Законопроект за ратифициране на: Европейската конвенция за защита на животните компаньони, Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели, Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Европейската конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2004 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ за подготовка на проект “Български фонд за енергийна ефективност” (Вносител: Министерски съвет; 16.2.2004 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за кинематографската копродукция (Вносител: Министерски съвет; 26.3.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Приет на първо четене на 29.10.2003 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (Приети на първо четене на 28.11.2003 г.).

16. Второ четене на законопроекта за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Приет на първо четене на 5.11.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Любен Корнезов, 3.7.2003 г.; Министерския съвет, 24.3.2004 г.).

18. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приети на първо четене на 11.2.2004 г.).

19. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Министерски съвет, 28.1.2004 г.; Юлияна Дончева и група народни представители, 19.2.2004 г.; Даниел Вълчев и група народни представители, 23.3.2004 г.).

20. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Димитър Пейчев и група народни представители; 24.6.2003 г.; Васил Калинов; 10.11.2003 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания