Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/04/2004
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14 часа

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Приети на първо четене на 11.2.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносители: Пламен Моллов и Расим Муса; 19.3.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Вносител: Министерски съвет; 17.09.2003 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (Приети на първо четене на 25.09.2004 г.).
Форма за търсене
Ключова дума