Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/11/2001
1. Разглеждане на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.


2. Разглеждане на първо четене на законопроекта за Сметната палата.


3. Разглеждане на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Форма за търсене
Ключова дума