Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/11/2001 - 23/11/2001
1. Първо четене на законопроекта за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет; 7.11.2001 г.) и на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (Вносители: н.п. Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков; 5.9.2001 г.)


2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (Вносители: Министерски съвет, 7.11.2001 г.;н.п. Никола Николов, 28.8.2001 г.; н.п. Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков; 5.9.2001 г.).


3. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2002 година (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2001 г.).


4. Законопроект за ратифициране на Последващия допълнителен протокол към Споразумението между страните-членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2001 г.).


5. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 година (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2001 г.).


6. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2001 г.).


7. Избор на членове на Съвета за електронни медии.8. Първо четене на законопроекта за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет; 8.11.2001 г.).9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортно застраховане (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2001 г.).10. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания