Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/06/2004
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 часа

1. Разглеждане и приемане доклада на Временната анкетна парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословни условия за труд в “Кремиковци” АД и изпълнение решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
2. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода м. ноември 2002 –2003 г., продължение.
3. Второ четене на законопроекта за здравето, продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания