Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/06/2004
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 часа

1. Разглеждане и приемане доклада на Временната анкетна парламентарна комисия за проучване и проверка на безопасните и здравословни условия за труд в “Кремиковци” АД и изпълнение решението на Народното събрание от 29 март 2002 г.
2. Доклад за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода м. ноември 2002 –2003 г., продължение.
3. Второ четене на законопроекта за здравето, продължение.
Форма за търсене
Ключова дума