Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/07/2004
Извънредно пленарно заседание – вторник, 14.00 часа

1. Доклад на Временната комисия за дейността на МРРБ относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от ЕС по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 – май 2004 г. и проект за решение по доклада
Форма за търсене
Ключова дума