Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/11/2001 - 30/11/2001
1. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 година (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2001 г.).2. Проект за бюджета на Българската народна банка за 2002 година (Вносител: БНБ; 31.10.2001 г.).3. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма (Вносител: Министерски съвет; 23.10.2001 г.).4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортно застраховане (Вносител: Министерски съвет; 13.11.2001 г.).5. Първо четене на законопроекта за изменение на Кодекса на труда (Вносители: н.п. Росица Тоткова и н.п. Благой Димитров; 5.10.2001 г.).6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: н.п. Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Министерски съвет, 13.11.2001 г.).7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: н.п. Надежда Михайлова и група народни представители, 19.7.2001 г.; Министерски съвет, 20.11.2001 г.).8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (Приет на първо четене на 14.11.2001 г.).9. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 година (Вносител: Министерски съвет; 23.11.2001 г.).10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Словашката република за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 19.11.2001 г.).11. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Украйна за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 20.11.2001 г.).12. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за рехабилитация на пътища) (Вносител: Министерски съвет; 20.11.2001 г.).13. Първо четене на законопроекта за държавните помощи (Вносител: Министерски съвет; 8.11.2001 г.).14. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания