Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/07/2004 - 30/07/2004
1. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за водите (Вносители: Борислав Великов и Джевдет Чакъров; 20.7.2004 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Втори програмен заем за преструктуриране) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 5.7.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на договори между Република България и УниКредито Италиано С.П.А., Алианц А.Г., Банк Аустрия Кредитанщалт АГ и ОТП Банк РТ и "Банковата консолидационна компания" АД за поемане от държавата на задълженията на "Банковата консолидационна компания" АД (Вносител: Министерски съвет; 12.7.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за здравето - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Приет на първо четене на 22.7.2004 г.).

6. Повторно гласуване на оспорения § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, приет от Народното събрание на 1 юли 2004 г. и върнат с Указ № 247 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

7. Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания - продължение.

8. Проект за решение за преобразуване на Колежа по библиотекознание и информационни технологии - София, в специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2004 г.).

9. Проект за решение за промяна в наименованието на Академията за музикално и танцово изкуство в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2004 г.).

10. Проект за решение за преобразуване на Висшия медицински институт - Плевен, в Медицински университет със седалище Плевен (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2004 г.).

11. Проект за решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в река Лим (Вносител: Мариана Костадинова; 14.7.2004 г.).

12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект "Рехабилитация на блокове 1-4 в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД" (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приети на първо четене на 4.5.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

17. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума