Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/09/2004 - 03/09/2004
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  • от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка дейността на министъра на образованието и науката относно проведените конкурси за назначаване на началници на регионалните инспекторати по образованието (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 23.7.2004 г.).

  • от Парламентарната група "Новото време":
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Приет на първо четене на 20.2.2004 г.).

  • от Парламентарната група на "Народен съюз":
Няма постъпило предложение.

  • от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори:
Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания - продължение.

  • от Парламентарната група на Коалиция за България:
Първо четене на законопроекта за временна забрана за разпореждане с недвижимите имоти и движими вещи, одържавени със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.2.2004 г.).

  • от Парламентарната група на Обединените демократични сили:
Първо четене на законопроекта за Инспекцията по труда (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители; 10.2.2004 г.).

  • от Парламентарната група на Движението за права и свободи:
Няма постъпило предложение.1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2004 г.).

2. Проект за решение за преобразуване на Колежа по библиотекознание и информационни технологии - София, в специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2004 г.).

3. Проект за решение за промяна в наименованието на Академията за музикално и танцово изкуство в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2004 г.).

4. Проект за решение за преобразуване на Висшия медицински институт - Плевен, в Медицински университет със седалище Плевен (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2004 г.).

5. Проект за решение за преобразуване на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" - София, в Университет по транспорт "Тодор Каблешков" със седалище София (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за интеграция на хората с увреждания - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 5.8.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (Приети на първо четене на 4.5.2004 г.).

9. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен "доктор" (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.),
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

10. Първо четене на законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2004 г.) - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.5.2004 г.).

13. Парламентарен контрол (3.9.2004 г. от 9,00 ч.).

Форма за търсене
Ключова дума