Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/10/2004 - 22/10/2004
1. Проект за решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Комисията за финансов надзор (Вносител: Станимир Илчев; 19.10.2004 г.).

2. Проект за решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в река Лим (Вносител: Мариана Костадинова; 14.10.2004 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и Щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО (Вносител: Министерски съвет; 4.10.2004 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Валентин Василев и група народни представители, 8.9.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Министерски съвет, 11.10.2004 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 12.10.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 13.10.2004 г.; Анастасия Мозер и група народни представители, 13.10.2004 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Емилия Масларова и група народни представители, 28.4.2004 г.; Валентин Василев и група народни представители, 8.9.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Министерски съвет, 11.10.2004 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 12.10.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 13.10.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Валентин Василев и група народни представители, 8.9.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Министерски съвет, 11.10.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

8. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

9. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Ангел Тюркеджиев и Илчо Дуганов; 1.4.2004 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

15. Проект за решение за предсрочно освобождаване на народния представител Атанас Щерев от поста председател на Комисията по здравеопазване към 39-то Народно събрание (Вносители: Димитър Игнатов и група народни представители; 4.11.2003 г.).

16. Първо четене на законопроекта за Инспекцията по труда (Вносители: Росица Тоткова и група народни представители; 10.2.2004 г.).

17. Парламентарен контрол.
• Разисквания по питането на народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на финансите Милен Велчев относно изразходването на т. нар. излишъци в бюджета.
• Отговори на актуални въпроси и питания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания