Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/10/2004 - 29/10/2004
1. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 22.7.2004 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители, 7.7.2004 г.; Валентин Василев и група народни представители, 8.9.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 12.10.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 13.10.2004 г.; Министерски съвет, 18.10.2004 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за политическите партии (Приети на първо четене на 5.2.2004 г.).

5. Проект за решение за приемане на Стратегия за приватизация на “България Ер” ЕАД - София (Вносител: Министерски съвет; 27.8.2004 г.).

6. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (Вносители: Станимир Илчев, Надежда Михайлова, Асен Агов, Мирослав Севлиевски, Сергей Станишев, Анастасия Мозер и Ахмед Доган; 25.10.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Ангел Тюркеджиев и Илчо Дуганов; 1.4.2004 г.).

13. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

14. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Атанас Додов, 29.4.2004 г.; Министерски съвет, 28.7.2004 г.; Лъчезар Тошев, 1.10.2004 г.; Недялко Калъчев, 6.10.2004 г.; Министерски съвет, 15.10.2004 г.).

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Министерски съвет, 30.8.2004 г.; Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.).

19. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (Вносители: Министерски съвет, 4.3.2004 г.; Джевдет Чакъров, 19.7.2004 г.).

20. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми - продължение.

21. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания