Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/12/2001
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


2. Законопроект за Сметната палата.
Форма за търсене
Ключова дума