Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/11/2004
1. Парламентарен контрол към Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката

2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии.

3. Първо четене на Законопроекти за научните степени и научните звания, внесени от Елка Анастасова и група народни представители; Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; Петко Ганчев и Стоян Кушлев; Георги Панев и група народни представители; Йордан Нихризов и Марио Тагарински.

4. Второ четене на Законопроекта за насърчаване на инвестициите на малки и средни предприятия, внесен от Валери Димитров и група народни представители.

5. Първо четене на Законопроекта за защита на потребителите, внесен от Министерски съвет.

6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, обобщен доклад на комисията.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания