Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/11/2004
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Второ четене на законопроекта за политическите партии - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица – продължение.

3. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Приети на 27.10.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Приети на първо четене на 22.10.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на 10.11.2004 г.).

6. Първо четене на:
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Елка Анастасова и Венко Александров; 18.1.2002 г.),
- законопроекта за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен “доктор” (Вносители: Георги Панев и група народни представители; 24.1.2002 г.),
- законопроекта за висшето образование и научните звания (Вносители: Йордан Нихризов и Марио Тагарински; 15.2.2002 г.),
- законопроекта за научните степени и звания (Вносители: Асен Дурмишев и Огнян Герджиков; 17.4.2003 г.) и
- законопроекта за научните степени и научните звания (Вносители: Петко Ганчев и Стоян Кушлев; 23.4.2003 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания