Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/11/2004
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на първо четене на 10.11.2004 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - продължение

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица – продължение.

5. Първо четене на законопроекта за бюджета на НЗОК за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Стоян Кушлев и група народни представители; 28.9.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания