Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/11/2004
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Приети на първо четене на 10.11.2004 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - продължение

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица – продължение.

5. Първо четене на законопроекта за бюджета на НЗОК за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2004 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Стоян Кушлев и група народни представители; 28.9.2004 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).
Форма за търсене
Ключова дума