Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/11/2004 - 26/11/2004
1. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2005 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2004 г.).

2. Проект за декларация на Народното събрание относно президентските избори в Украйна.

3. Проект за решение за даване на разрешение за участие на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2004 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - продължение.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите - продължение.

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2004 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Стоян Кушлев и група народни представители; 28.9.2004 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Приети на първо четене на 1.4.2004 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Приети на първо четене на 13.10.2004 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 24.6.2004 г. и 24.8.2004 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

14. Първо четене на законопроекта за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2004 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет; 28.1.2004 г.).

16. Второ четене на законопроекта за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия - продължение.

17. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

18. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума