Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2004
Извънредно пленарно заседание – събота, 9.00 ч.

1. Второ четене на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. – продължение.

2. Второ четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. – продължение.

3. Второ четене на Законопроекта за политическите партии – продължение.

4. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2005 г. (Вносител: БНБ; 29.10.2004 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Приет на първо четене на 6.10.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания