Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/12/2004 - 17/12/2004
1. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2005 г. - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. продължение.

3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. (Приет на първо четене на 8.12.2004 г.).

4. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2005 година (Вносител: БНБ; 29.10.2004 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) в София (Вносител: Министерски съвет; 5.11.2004 г.).

6. Второ четене на законопроекта за политическите партии - продължение.

7. Второ четене на законопроекта за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Приет на първо четене на 23.9.2004 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за допитване до народа - продължение.

9. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 29.9.2004 г. и върнат с Указ № 314 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания