Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2001
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.


2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите.


3. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на дейността на Държавен фонд "Земеделие"

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания